KA – yhdessä kuntoutusalan puolesta

Perustimme Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n eli KA:n vuonna 2015 nostaaksemme kuntoutuksen suomalaisen terveyspolitiikan keskiöön. Me KA:ssa näemme selvimmin kuntoutuksen merkityksen suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä.

Olemme alan asiantuntijoiden vahva ja näkyvä edunvalvoja sekä kuntoutuspolitiikan kokonaisvaltaisin asiantuntija Suomessa.

”Seuraamme kuntoutusalan kenttää aktiivisesti ja reagoimme mahdollisiin muutoksiin nopeasti. Osallistumme myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun”, kiteyttävät puheenjohtajat Tiina Mäkinen ja Kristina Holmberg.

”Keskeinen tehtävämme on pitää esillä kuntoutusalan yhteiskunnallista tärkeyttä. Tuomme myös esille alan tutkimusta, yhdistämme aiheet yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja osallistumme aktiivisesti kuntoutuspolitiikan kehittämiseen yhteiskunnan kaikilla tasoilla.”

Paljon on jo tapahtunut

KA on toiminut noin kolme vuotta. Sinä aikana on tapahtunut jo paljon, kuten aikajanastamme ilmenee:

 

Puheenjohtajat on valittu vuosittain liittokokouksessa:

  • 2016: 1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, SF, 2. puheenjohtaja Kristina Holmberg, TOI
  • 2017: 1. puheenjohtaja Kristina Holmberg, TOI, 2. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, SF
  • 2018:  1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, SF, 2. puheenjohtaja Kristina Holmberg, TOI

Tunnuksemme kertoo rohkeudesta

Heti toiminnan alussa meille luotu oma tunnus ja graafisen ilme kertovat rohkeasta ja vahvasta edunvalvojasta. Merkin kuvastossa fysioterapeutit ja toimintaterapeutit ovat edunvalvonnan keskiössä. Ilmeen on suunnitellut Workshop Pälviä Oy.

Katso video merkin tarinasta!

Merkki ja video: Workshop Pälviä Oy
Lukija: Heta Piirto

 

 

 

 

Sulje