KA – yhdessä kuntoutusalan puolesta

Perustimme Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n eli KA:n vuonna 2015 nostaaksemme kuntoutuksen suomalaisen terveyspolitiikan keskiöön. Me KA:ssa näemme selvimmin kuntoutuksen merkityksen suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä.

Olemme alan asiantuntijoiden vahva ja näkyvä edunvalvoja sekä kuntoutuspolitiikan kokonaisvaltaisin asiantuntija Suomessa.

”Haluamme olla laaja-alaisen kuntoutuksen vahva puolestapuhuja ja toimia tiiviissä yhteistyössä alan muiden asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa.”, linjaa 1. puheenjohtaja Jasu Forss.

”Haluamme myös nostaa esiin taloudelliset säästöt eli kuntoutuksen merkityksen terveydenhuollon kustannusten hallintakeinona. Suomi tarvitsee mittavia investointeja kuntoutukseen ja samalla ymmärrystä siitä, että säästöt syntyvät pitkällä tähtäimellä.” toteaa 2. puheenjohtaja Juho Korpi.

Paljon on jo tapahtunut

KA on toiminut vuodenvaihteesta 2015–2016 lähtien. Tänä aikana on tapahtunut jo paljon, kuten aikajanastamme ilmenee. Keväällä 2020 valmistaudumme yhdistyksen historian toisiin työehtosopimusneuvotteluihin.

 

Puheenjohtajat on valittu vuosittain liittokokouksessa:

  • 2016: 1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, SF, 2. puheenjohtaja Kristina Holmberg, TOI
  • 2017: 1. puheenjohtaja Kristina Holmberg, TOI, 2. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, SF
  • 2018:  1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, SF, 2. puheenjohtaja Kristina Holmberg, TOI
  • 2019: 1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, SF, 2. puheenjohtaja Kristina Holmberg, TOI
  • 2020: 1. puheenjohtaja Jasu Forss, TOI, 2. puheenjohtaja Juho Korpi, SF

Liittomme syntyi yhteisestä tahdosta

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry syntyi molempien liittojen yhteisestä tahdosta vuodenvaihteessa 2015–2016. Uusi liitto syntyi nopeasti, koska taustalla oli monipuolinen selvitystyö.

”Ajattelu-, keskustelu- ja toimintaympäristötarkasteluvaiheen jälkeen molemmilla oli kypsyyttä rakentaa uusi kattoliitto nopeasti. Hallituksilla ja johdolla oli riittävää ammattimaisuutta tarkastella asiaa analyyttisesti, ja he tunnistivat myös jäsentensä mielialoja”, selvitystyössä mukana ollut juristi Jarmo Nurmio kuvailee.

Perustamisvaiheessa KA:n 2. puheenjohtajana toiminut Kristina Holmberg kuvaili yhteistyön käynnistämistä seuraavasti: ”KA:n perustaminen oli strateginen valinta edunvalvonnan kehittämiseksi ja tärkeä etappi, jonka jälkeen mahdollistui pääsy päätöksenteon ytimeen Akava-yhteisössä. Lue koko haastattelu.

Perustamisvaiheessa 1. puheenjohtana toiminut Tiina Mäkinen kuvaili ensimmäisiä kuukausia seuraavasti: ”Olemme toki vielä vasta alkumetreillä liiton toiminnan kehittämisessä. Tärkeintä on kuitenkin, että nyt meillä on keinot omissa käsissämme. On tosi tärkeää, että voimme vaikuttaa suoraan jäseniä koskeviin asioihin niin keskusjärjestö Akavassa kuin neuvottelujärjestössä JUKOssakin”. Lue koko haastattelu.

Tunnuksemme kertoo rohkeudesta

Heti toiminnan alussa meille luotu oma tunnus ja graafisen ilme kertovat rohkeasta ja vahvasta edunvalvojasta. Merkin kuvastossa fysioterapeutit ja toimintaterapeutit ovat edunvalvonnan keskiössä. Ilmeen on suunnitellut Workshop Pälviä Oy.

Katso video merkin tarinasta!

Merkki ja video: Workshop Pälviä Oy
Lukija: Heta Piirto

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email