KA – yhdessä kuntoutusalan puolesta

Perustimme Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n eli KA:n vuonna 2015 nostaaksemme kuntoutuksen suomalaisen terveyspolitiikan keskiöön. Me KA:ssa näemme selvimmin kuntoutuksen merkityksen suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä.

Olemme alan asiantuntijoiden vahva ja näkyvä edunvalvoja sekä kuntoutuspolitiikan kokonaisvaltaisin asiantuntija Suomessa.

”Seuraamme kuntoutusalan kenttää aktiivisesti ja reagoimme mahdollisiin muutoksiin nopeasti. Osallistumme myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun”, kiteyttävät puheenjohtajat Tiina Mäkinen ja Kristina Holmberg.

”Keskeinen tehtävämme on pitää esillä kuntoutusalan yhteiskunnallista tärkeyttä. Tuomme myös esille alan tutkimusta, yhdistämme aiheet yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja osallistumme aktiivisesti kuntoutuspolitiikan kehittämiseen yhteiskunnan kaikilla tasoilla.”

Paljon on jo tapahtunut

KA on toiminut vuodenvaihteesta 2015–2016 lähtien. Tänä aikana on tapahtunut jo paljon, kuten aikajanastamme ilmenee:

 

Puheenjohtajat on valittu vuosittain liittokokouksessa:

  • 2016: 1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, SF, 2. puheenjohtaja Kristina Holmberg, TOI
  • 2017: 1. puheenjohtaja Kristina Holmberg, TOI, 2. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, SF
  • 2018:  1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, SF, 2. puheenjohtaja Kristina Holmberg, TOI
  • 2019: 1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, SF, 2. puheenjohtaja Kristina Holmberg, TOI
  • 2020: 1. puheenjohtaja Jasu Forss, TOI, 2. puheenjohtaja Juho Korpi, SF

Liittomme syntyi yhteisestä tahdosta

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry syntyi molempien liittojen yhteisestä tahdosta vuodenvaihteessa 2015–2016. Uusi liitto syntyi nopeasti, koska taustalla oli monipuolinen selvitystyö.

”Ajattelu-, keskustelu- ja toimintaympäristötarkasteluvaiheen jälkeen molemmilla oli kypsyyttä rakentaa uusi kattoliitto nopeasti. Hallituksilla ja johdolla oli riittävää ammattimaisuutta tarkastella asiaa analyyttisesti, ja he tunnistivat myös jäsentensä mielialoja”, selvitystyössä mukana ollut juristi Jarmo Nurmio kuvailee. Lue koko haastattelu.

”KA:n perustaminen oli strateginen valinta edunvalvonnan kehittämiseksi ja tärkeä etappi, jonka jälkeen mahdollistui pääsy päätöksenteon ytimeen Akava-yhteisössä”, kertoo KA:n 2. puheenjohtaja Kristina Holmberg. Lue koko haastattelu.

”Olemme toki vielä vasta alkumetreillä liiton toiminnan kehittämisessä. Tärkeintä on kuitenkin, että nyt meillä on keinot omissa käsissämme. On tosi tärkeää, että voimme vaikuttaa suoraan jäseniä koskeviin asioihin niin keskusjärjestö Akavassa kuin neuvottelujärjestössä JUKOssakin”, sanoo KA:n 1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen. Lue koko haastattelu.

Tunnuksemme kertoo rohkeudesta

Heti toiminnan alussa meille luotu oma tunnus ja graafisen ilme kertovat rohkeasta ja vahvasta edunvalvojasta. Merkin kuvastossa fysioterapeutit ja toimintaterapeutit ovat edunvalvonnan keskiössä. Ilmeen on suunnitellut Workshop Pälviä Oy.

Katso video merkin tarinasta!

Merkki ja video: Workshop Pälviä Oy
Lukija: Heta Piirto

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Sulje