Näin toimimme

Teemme Kuntoutusalan Asiantuntijoissa monella tavalla töitä fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien työelämän tukemiseksi.

KA:n toimisto sijaitsee samalla käytävällä Akavatalossa kuin Toimintaterapeuttiliiton ja Suomen Fysioterapeuttien tilat ovat.  Meitä on yhteensä noin 12 ja teemme kaikki töitä kuntoutusalan puolesta!

Toimintamme painopistealueet

 • Kollektiiviedunvalvonta ja siihen liittyvä sopimus-, neuvottelu- ja luottamusmiestoiminta. Neuvottelemme fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien palkkaukseen ja työsuhteisiin liittyvistä ehdoista sekä valvomme niiden toteutumista. Tavoitteenamme on parantaa kuntoutusalan yrittämisen toimintaedellytyksiä.
 • Kuntoutusuudistukseen liittyvä yhteiskunnallinen edunvalvonta. Tavoitteinamme on edistää kuntoutuksen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, tehdä fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien asiantuntijuutta näkyväksi sekä nostaa kuntoutuspolitiikkaa terveyspoliittiseen keskusteluun.

Päätökset ja hallinto

Liittomme päätösvaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa liiton hallitus, jonka toimikausi on yksi kalenterivuosi. Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Päivittäinen hallintomme koostuu hallituksesta ja kahden puheenjohtajamme työkokouksista. Hallitus kokoontuu keskimäärin seitsemän (7) kertaa vuodessa ja puheenjohtajat keskimäärin pari kertaa kuukaudessa.

Hallitus

Hallitukseemme kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä. Pyrimme kokoamaan hallituksen niin, että sen jäsenet edustavat mahdollisimman tasapuolisesti molempia ammattiryhmiä ja koulutustaustoja.

Hallituksemme tehtäviä

 • Edustaa jäseniään taloudellisessa edunvalvonnassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
 • Valita liiton edustajat eri järjestöihin ja toimielimiin.
 • Päättää liittymisestä sellaisiin organisaatioihin, joihin kuuluminen edistää liiton tarkoituksen toteuttamista.
 • Huolehtia liiton toiminnan strategisesta kehittämisestä.

Hallitus 2022:

 • Anu Pollari, SF
 • Tove Lassenius, TOI
 • Tanja Balk, SF
 • Kirsi Wikman, TOI
 • Niina Mäkynen, SF
 • Anne Metsäranta, TOI
 • Tiina Anttonen, SF
 • Virpi Aralinna, TOI
 • 1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen
 • 2. puheenjohtaja Anne Pekkonen