Edunvalvontaa osana laajaa Akava-yhteisöä

Olemme osaltamme rakentamassa Akavaa ja sen neuvottelujärjestö JUKOa jäsenliittojemme etujen vartijoiksi. Teemme Akavassa ja sen jäsenliitoissa ja neuvottelujärjestöissä kaikki yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Meillä on KA:ssa kaksi puheenjohtajaa. Varsinaisen puheenjohtajan (1. pj.) tehtäviin kuuluu vastata yhteistyöstä Keskusjärjestö Akavan ja sen toimielinten kanssa sekä osallistua sen verkostojen ja kumppanuuksien kehittämiseen. Varapuheenjohtajan (2. pj.) tehtäviin kuuluu vastata puolestaan yhteistyöstä JUKOn, Terveyspalvelualan Unioinin ja AKYn kanssa.

Akava

Olemme korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan jäsenliitto. Ensimmäinen puheenjohtajamme Tiina Mäkinen edustaa KA:ta Akavan hallituksessa.

Meillä on myös edustaja toimintamme kannalta olennaisissa Akavan toimikunnissa. Edistämme terveydenhuoltoalan edunvalvonnan kehittämistä osaksi Akavan toimintaa sekä nostamme kuntoutukseen liittyviä teemoja akavalaiseen keskusteluun.

Julkiset alat – JUKO

Työsuhde-edunvalvonnassa KA:n yhteistyökumppani on julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

KA:lla on läsnäolo- ja puheoikeus JUKOn hallituksessa. Meitä edustaa siellä toinen puheenjohtajamme Kristina Holmberg. Toimimme aktiivisestimyös KA:n toiminnan kannalta keskeisissä JUKOn toimi- ja neuvottelukunnissa sekä niiden alajaostoissa.

Seuraamme ja osallistumme aktiivisesti työehtosopimuskentän uudistamiseen ja siihen liittyvään neuvottelutoimintaan. Edistämme myös JUKOn ja paikallisen edunvalvonnan tunnettavuutta.

Yksityiset alat – Terveyspalvelualan Unioni

Yksityisen terveyspalvelualan yhteistyökumppanimme on Terveyspalvelualan Unioni. Unionin seitsemän ammattiliittoa tekevät aktiivista yhteistyötä jäsentensä edunvalvonnassa.

Toimimme aktiivisesti  Terveyspalvelualan Unionin hallituksessa ja osallistumme sen neuvottelutoimintaan.

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat – AKY

Kuntoutusalan yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvontaa teemme AKY – Akavalaiset yrittäjät -järjestössä. Osallistumme myös AKYn hallitustyöskentelyyn sekä nostamme esiin kuntoutusalan yrittäjien näkökulmaa esiin.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta

Edistämme KA:ssa kuntoutuksen sekä toimintaterapeuttien ja fysioterapeuttien asemaa yhteiskunnallisissa muutoksissa, esimerkiksi sote- ja kuntoutusuudistuksen yhteydessä. Otamme kantaa ja vaikutamme yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kuntoutusalan yhteiskunnallista edunvalvontaa toteutetamme  yhteistyössä erityisesti muiden akavalaisten kuntoutusalan liittojen kanssa.

Luottamusmiestoiminta

Organisoimme ja toteutamme luottamusmieskoulutusta yhdessä jukolaisten kumppaneiden ja yksityispuolella toimivan Terveyspalvelualan Unionin kanssa.

Luottamusmiehet eri työpaikoilla toimivat suoraan jäsenten tukena. Lue esimerkiksi Espoossa toimivan Anne Metsärannan haastattelu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Sulje