Muutamme maailmaa!

Me Kuntoutusalan Asiantuntijat yhdistämme fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien osaamisen, ammattitaidon ja näkemyksellisyyden. Tuomme vahvasti esille kuntoutuksen merkityksen suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä. Uudistamme myös ammattiyhdistysliikkeen toimintatapoja.

Puheenjohtajat Kristina Holmberg ja Tiina Mäkinen

0
Liitoissamme on jäseniä
0
Perustamisvuosi
0
Jäsenliittoja
Sulje