Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on akavalainen ammattiliitto, jonka jäseniä ovat Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. Kuntoutusalan Asiantuntijat vastaa fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta ja sopimusneuvotteluista sekä jäsenyhdistysten jäsenille tarjottavista lakimiespalveluista. Liiton keskeisenä tavoitteena on edistää kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa ja tuoda entistä paremmin näkyväksi sen edustamien ammattialojen asiantuntijuutta osana sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillista kenttää.

Kuntoutusalan Asiantuntijat aloitti toimintansa 1.1.2016 ja se edustaa yli 10 000 jäsentä. Uusi kattoliitto tuottaa jäsenyhdistystensä jäsenten edunvalvonnan yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Julkisen sektorin edunvalvonnassa yhteistyökumppanina toimii Julkisen sektorin neuvottelujärjestö JUKO, jonka neuvottelutoiminnan laajentumisesta kuntoutusalalle kerrotaan JUKO:n tiedotteessa.

Kuntoutusalan yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvonta toteutetaan yhteistyössä Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön kanssa. Uusi edunvalvontajärjestö perustettiin huhtikuussa ja sen tavoitteena on auttaa akavalaisia ammattiliitoja palvelemaan paremmin niitä jäseniä, jotka yhdistävät työuraansa eri työmuotoja, erityyppisiä palkkatöitä ja yrittäjämäistä työtä.

Kuntoutusalan Asiantuntijat toteuttaa yksityisen sektorin edunvalvonnan yhteistyössä Terveyspalvelualan Unioni ry:n kanssa. Unioni edustaa niitä terveyspalvelualan työntekijöitä, jotka työskentelevät yksityisissä terveyspalveluja tuottavissa yrityksissä ja yleishyödyllisten työnantajien palveluksessa. Kuntoutusalan Asiantuntijat on Unionin uusin jäsenjärjestö. Kuntoutusalan Asiantuntijoiden myötä Unionin jäsenmäärä kasvaa huomattavasti, mikä vahvistaa työehtosopimuksen vaikuttavuutta. Unioni neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä työnantajia edustavan Terveyspalvelualan Liiton kanssa. Työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenjärjestöjen jäseniin ja työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet edustavat työpaikoilla kaikkien jäsenliittojen jäseniä.
Akava Juko Akavan yrittäjät
FS TOIYHTEYSTIEDOT:


Tiina Mäkinen, puheenjohtaja
p. 040 507 7382
tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi
(Akava)

Kristina Holmberg, varapuheenjohtaja
p. 040 759 5588
kristina.holmberg@toimintaterapeuttiliitto.fi
(JUKO ja Terveyspalvelualan Unioni sekä Akava-Åland)

Osoite:
Akava-talo, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

Y-tunnus: 2734890-4

Kuntoutusalan Asiantuntijat sosiaalisessa mediassa:

Twitter
Facebook
Instagram